Prima   Contact   Harta  
Prima
  Ziarul
  Patrimoniul cultural
  Forul Democrat al Românilor
  Contacte
  Ultimul număr îl găsiţi aici!
Agenda culturală
vezi mai mult
Chestionar
Cit de des accesati situl nostru?
Vezi arhiva
     

Editorial
Dumnezeu în captivitate
- Ce mai faci, prea cucernice? îl întreb pe un preot.
- Mă rog.
- Pentru ce te rogi cel mai mult, părinte?
- Ca Dumnezeu să existe. Fiindcă, de altfel, toate liturghiile, toate predicile, toate îngenuncherile mele sunt muncă zadarnică.  
Această dilemă însă nu-i preocupă deloc pe preoţii Mitropoliei Moldovei, care ţine de Moscova: ei ştiu că – chiar dacă Dumnezeu n-ar exista –, atunci Putin există la sigur.
Aceasta a lansat recent o iniţiativă trăsnită: aceea de a arbora în fiecare biserică de pe teritoriul Republicii suverane Moldova drapelul Federaţiei Ruse. Steagul Mitropoliei, alcătuit din drapelul de stat al Federaţiei Ruse, pe care va fi aplicată o icoană, urmează să le amintească credincioşilor noştri că Cel de Sus  ca şi cum ar fi o proprietate a Federaţiei Ruse, iar dacă dorim să ajungem la El – urmează să ne rugăm mai întâi lui Putin şi Kirill şi, dacă aceştia ne vor permite, abia atunci vom putea vorbi şi noi cu Atotţiitorul. 
Din păcate, Mitropolia Moldovei creează impresia că ne urăşte tricolorul şi simbolurile naţionale. 
O biserică din oricare stat – vă puteţi convinge de acest lucru observând prezenţa drapelelor ţărilor respective aproape în fiecare lăcaş de cult din Grecia, Serbia, Bulgaria, România ş.a. – e cu Neamul. A noastră e cu cei care i-au făcut cel mai mare rău poporului nostru, cu cei care i-au rupt ţara în două, cu demolatorii de biserici, cu cei care ne-au deportat, ne-au ucis preoţii, umilit, făcut războaie ş.a.m.d.
Vă imaginaţi ca, acum câteva sute de ani, Biserica lui Ştefan cel Mare să fi trecut de partea turcilor?
Acum ea însă e cu Dodon, muscalul, un fel de Mehmed, cum şi-a zis Iliaş-Vodă după turcire, care, de cum s-a declarat turc, a smuls crucea de la gât şi a aruncat-o într-un closet (vezi cronica lui Azarie). 
Din păcate, biserica s-a solidarizat cu foştii ei prigonitori, fiind contra celora care mai sunt prigoniţi, îndemnând din amvoane credincioşii să-i susţină în diversele campanii electorale pe cei care ne-au făcut una cu pământul lăcaşurile de cult şi pe urmaşii acestora. Mitropolia Moldovei e cu steaua cu cinci colţuri a lui Dodon, aşa cum a fost mai înainte cu Voronin şi cu Sangheli, care, cu toată prietenia lor cu mitropolitul Vladimir, n-au mai învăţat până la capăt rugăciunea „Tatăl nostru”, cum ne-au promis. A fi cu comuniştii şi socialiştii, duşmanii declaraţi ai credinţei, înseamnă a fi cu dracul. Acesta din urmă ne promite că ne va duce către Rai: dânsul cunoaşte drumul cel mai scurt printre cazanele Iadului.
De ce drapelul Federaţiei Ruse urmează a fi prezent în fiecare lăcaş de cult din Republica Moldova? mă întreb.
Pentru că, mi se spune, clădirile lăcaşelor de cult aparţin Moscovei. Pe acestea, Vasile Tarlev, pe când fusese prim-ministru, printr-o lovitură de condei, cu o hotărâre de guvern, le-a dăruit pe toate Moscovei – de la cele ctitorite de Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu, Vasile Lupu şi până la cele ridicate cu bănuţii bătrânelelor sărace ale satelor noastre.  
Dumnezeu a fost dat afară din ele. 
La Judecata de Apoi, unde fiecare se va prezenta cu neamul lui, vom fi întrebaţi: „Voi de ce n-aţi fost cu neamul vostru în biserică?” Ce vor răspunde preoţii noştri atunci?
Domnul ne iubeşte. De ce atunci nu ne iubesc şi preoţii? De ce cei mai mulţi dintre ei cred că Kirill e mai aproape de Cel de Sus decât Iisus Hristos? 
Noi ne trăim în acest spaţiu de prigoană cu îndârjire condiţia noastră de ortodocşi şi de români.
Lumea e îndemnată să se închine la moaştele lui Dodon. 
Episcopul Nicodim îl numeşte pe Dodon „apostol”. 
Un preot de la Cotiujenii Mari, raionul Sângerei, i-a zis şi el Dodonului „mitropolitul nostru”.
Exemple de acestea sunt zeci. 
Biserica rusă speculează nevoia noastră de Dumnezeu şi-l identifică pe Cel de Sus cu Rusia, căreia nu-i spun altfel decât „Святая Русь” („Sfânta Rusie”).
Pentru ea Dumnezeu vorbeşte cu citate din Putin. 
Pusă dintotdeauna în slujba unei ideologii – ţariste, comuniste, şovine ruseşti, Biserica Rusă s-a îndepărtat de Dumnezeu, Biblia ei e alta. Ea îţi acordă şansa mântuirii doar dacă îi aparţii. 
De ce naţionalitate e Dumnezeu?
Patriarhul Kirill sugerează că Cel de Sus e rus. Şi ÎPS Vladimir al Moldovei îl crede. Ca şi ceilalţi preoţi ai lui. 
Pe când eu sunt convins că El e român. Atotţiitorul, după credinţa mea, nu poate fi de o altă naţionalitate decât cea a Sfântului Ioan cel Nou de la Cetatea Albă, a sfinţilor Ştefan cel Mare, Varlaam, Dosoftei, Daniil Sihastrul, Constantin Brâncoveanu, Valeriu Gafencu de la Sângerei, „Sfântul Închisorilor”, ş.a. 
El e al Neamului nostru. 
Un grec îmi spunea că Dumnezeu e grec. Pentru că nişte sfinţi de-ai lor l-au auzit vorbind greceşte. 
Un evreu mi-a vorbit că au existat martori care au asistat la discuţiile dintre patriarhii lor şi Savaot.
Şi-atunci, de ce l-aş crede pe Kirill că Atotţiitorul ar fi unul de-al lui, care i-ar iubi doar pe ei şi i-ar urî pe toţi ceilalţi?
Înalţii prelaţi ruşi vor să lase impresia că Dumnezeu se află  în captivitatea Bisericii Ruse. 
Nicio biserică n-a fost pusă să servească mai mult o ţară, o ideologie, un regim ca aceasta. 
Biserica Rusă, prin reprezentantul ei de la Tiraspol, care a blagoslovit tancuri şi tunuri ce-au tras în noi, care a binecuvântat cazacii să ne omoare copiii în 1992, nu poate fi a lui Dumnezeu. Dumnezeu îndeamnă la iubire, nu la ură. O biserică ce stropeşte cu agheasmă rachetele Alazan înainte ca acestea să arunce în aer creşe cu copii şi şcoli cu elevi de-ai noştri, după părerea mea, nu poate fi creştină.
Iar preoţii care se pun în slujba Celui Rău (a Diavolului – steaua cu cinci colţuri fiind simbolul lui, care a înlocuit pretutindeni crucea), şi nu a poporului pe care pretind că-l servesc, nu merită numele de preot. 
„Dracul doarme în biserică, pentru ca să fie primul la slujbă”. Acest proverb îmi aminteşte de Markel, bufonul Mitropoliei moscovite, care s-a înarmat cu minciuna, ca să poată lupta contra Neamului nostru.
Iar minciuna este uşa întredeschisă, prin care intră Diavolul în biserică.
Un preot care învrăjbeşte poporul face lucrarea Diavolului. 
În Evanghelia lui Marcu se spune că Iisus „a scos mulţi draci şi nu lăsa pe draci să vorbească”.
Cei de la noi nu numai că vorbesc, dar nici nu suferă să fie contrazişi. 
Iar tartarul cel mare, Dodon, îi şi decorează cu steaua cu cinci colţuri, care – deschideţi orice carte despre ezoterism şi o să vă convingeţi – este simbolul lui Satan. 
Diavolul lucrează şi el prin oameni. Acestuia îi place să-şi aleagă discipoli şi dintre preoţi. Mai ales dintre cei spurcaţi la gură.
Aceştia din urmă vor prezenta oamenii inocenţi ca demoni, iar pe diavoli – sfinţi. 
Ei îşi vor judeca Neamul, ca Ana şi Caiafa. Şi-l vor pune pe cruce. 
Prefăcându-se că ştiu drumul cel mai scurt  către rai, şi îl vor conduce către Golgota Siberiilor, deportărilor viitoare, a demolărilor de biserici etc. 
Mitropolia Moldovei are şi preoţi vrednici, plini de evlavie, de înţelepciune şi deosebit patriotism. pe mulţi dintre ei îi cunosc.  Dar biserica Moscovei, pripăşită la noi, e plină cu draci. Ei stropesc cu agheasmă, rostesc blasfemii la adresa Neamului nostru românesc nepedepsiţi, trag clopote, n-au frică de Cel de Sus, ci numai de Putin. 
La întâlnirea lui Dodon cu preoţii la Edineţ s-a dat de înţeles că Putin este mai mare ca Dumnezeu, iar Dodon – e „un apostol” (aşa l-a numit episcopul Nicodim). Blasfemie. 
Preoţii trebuie să facă politica lui Dumnezeu, nu a lui Putin. Şi nici a lui Dodon.
O faţă bisericească îmi explică de ce a pus portretul lui Putin între icoanele din altar: Putin e carismatic. Aşa e, cad eu de acord, adăugând: „Dar citiţi Biblia şi o să vedeţi că şi Diavolul e o fiinţă carismatică, cel puţin atunci când încă nu se desprinsese de tot de condiţia sa de înger căzut. Pe el de ce nu l-aţi pus?!”
Slujitori ai lăcaşurilor sfinte! Urmaşii vă vor blestema dacă îi veţi urma pe Markel, Vulpe, „părintele” (cum i-au zis cei 60 de preoţi adunaţi la Bălţi) Dodon pe drumul pierzaniei.
Biserica noastră e cea pentru care s-au sacrificat Constantin Brâncoveanu, Ştefan cel Mare, Ioan cel Nou de la Cetatea Albă, Ioan Hozevitul de la Lipcani ş.a.
De ce aţi abandonat-o? De ce o urâţi? De ce o judecaţi ca pe Iisus înainte de răstignire?
Nu vă lăsaţi îngenuncheaţi sub drapelul păgân al Federaţiei Ruse şi – nici încoronaţi cu steaua cu cinci colţuri a lui Satan. 
Treziţi-vă!
Neamul, cel din veac, vă aşteaptă să vă întoarceţi Acasă, pentru a vă binecuvânta şi a vă îmbrăţişa, ca pe Fiul Rătăcitor din Scriptură.
Nicolae DABIJA
Patrimoniul cultural
Cetăţi
Cetatea Soroca. Unicul monument de istorie si arta medievala moldoveneasca, ce s-a pastrat integral, asa cum a fost conceput de mesterii zidari.
Cetatea Hotin. Cel mai important edificiu din sistemul defensiv al Moldovei medievale, face parte din sirul de cetati, care au stat ca niste pietre de hotar la malul Nistrului.
Cetatea Albă. Cea mai veche cetate de frontiera a Moldovei, situata la limanul Nistrului. Grecii o numeau Levcopilis, dacii - Vidava, romanii - Alba Iulia, genovezii - Moncastro sau Maurocastro, turcii - Akkerman, rusii Belgorod.
Mănăstiri
Mănăstirea Căpriana. Intr-o zona pitoreasca de codru, la 40 km nord-vest de Chisinau, se gaseşteuna dintre cele mai vechi manastiri din Moldova - Capriana (întemeiată în 1429).
Mănăstirea Hâncu. În 1678, intr-o zona de codru, la izvorul rîului Cogîlnic (cca. 55 km vest de Chişinau), marele stolnic Mihail Hancu infiinţeaza, la rugamintea fiicei sale, o manastire de maici.
Mănăstirea "Sfânta Treime", Saharna. Situată la 110 km nord de Chişinau, pe malul drept al rîului Nistru, mănăstirea "Sfînta Treime" de la Saharna este pe bună dreptate considerată printre cele mai mari centre de pelerinaje religioase din Moldova.
 
Vizitatori: 2019103
sus

© 2018 Literatura şi Arta.
Toate Drepturile Rezervate.

Tel. +373 22 21 02 12
Fax +373 22 23 82 17
Email: literaturasiarta_md@yahoo.com

Prima | Ziarul | Patrimoniul cultural | Forul Democrat al Românilor | Contacte | Ultimul număr îl găsiţi aici!
Creat de BRAND.MD