Prima   Contact   Harta  
Prima
  Ziarul
  Patrimoniul cultural
  Forul Democrat al Românilor
  Contacte
  Ultimul număr îl găsiţi aici!
Agenda culturală
vezi mai mult
Chestionar
Cit de des accesati situl nostru?
Vezi arhiva
     
 
Prima Forul Democrat al Românilor

Forul Democrat al Românilor
Cetăţi
Inapoi
 
   
FDRM Nou |  Versiune tipar
Scrisoare deschisă unui patriot fals (Domnului Ilie Bratu) „Falsul patriotism este masca egoismului în timpurile de tulburare. Acei care speculează libertăţile popoarelor, care nu au alte principii, decât interesul personal, alt Dumnezeu decât pe sine însuşi, altă profesie de credinţă decât noi prin noi şi pentru noi, aceia nu cred nici în popor, nici în libertate” (Alecu RUSSO) Domnule Ilie Bratu, ce te baţi cu pumnul în piept, strigând în gura mare că patriot ca înălţimea voastră nu se mai găseşte pe lumea asta. Mie îmi pare că tu eşti un rătăcit, dacă te-ai luat de mână cu un alt rătăcit ca Vasile Stati. Te ştiam că eşti născut în Slobozia-Mare, raionul Vulcăneşti şi aveam încredere că îţi iubeşti baştina, dar am greşit amarnic. Ce te-ai apucat, dragă Ilie, de Forul Democrat al Românilor din Moldova? Ai căpiat sau te-ai scrântit la minte? Ce umbli cu lozinci provocatoare kaghebiste şi poluezi minţile oamenilor? Ce ţi-au făcut rău domnii Dabija, Vieru, Cimpoi, Soltan, Moşanu, Tănase, Buga etc? De ce scuipi în mine, căci eu sunt părintele tău, de ce torni murdărie în capul miilor de membri ai F.D.R.M.? Nu te temi, dragă Ilie, că scuipatul tău veninos se va preface într-un bumerang şi te va face una cu pământul? De ce te laşi folosit de ziarul comunist „Moldova suverană” şi te ascunzi sub nişte pseudonime şi ne spurci numele noastre sfinte româneşti? Despre care „Unire”, domnule Bratu, tot te apucă sughiţul pe la miezul nopţii, când în zilele noastre pecinginea rusească a ajuns până la pragul casei şi sufletele oamenilor sunt pătrunse de microbul secolului până în măduva oaselor? Unirea se va face cu oameni de mare responsabilitate, nu cu cei ce sunt cu gândul numai la bani şi posturi. Problema Unirii nu e o chestiune uşoară de ieri ori de alaltăieri. Pentru această idee au luptat marii înaintaşi ai neamului nostru românesc: M.Kogălniceanu, V. Alecsandri, A. Russo, N.Bălcescu, C.Negruzzi etc. Şi te-ai găsit tu, un epigon al lor, mai deştept, care să promiţi că faci Unirea în două săptămâni? Aceasta e o laudă de râsul găinilor. Eu te rog, nu mai prosti lumea şi nu întuneca viitorul nostru, al românilor basarabeni. N-o mai face pe prorocul. Poporul e în stare să şi-l găsească şi fără ţipetele tale. Domnule Ilie Bratu, pe la Slobozia-Mare circulă un proverb, care spune: „Lauda de sine nu miroase-a bine”. Ţi se potriveşte de minune. Ce aţi făcut de la 1989 încoace? Tot aţi căutat loc cald şi moale prin parlament, prin partidul lui Iurie Roşca şi ai ajuns la concluzia, că ar fi bine să-ţi faci singur un partiduţ, cât de mic, care să fie al tău, numai pentru tine, pentru interesul pur personal, pentru buzunarul personal, să-i fascinezi pe consătenii tăi, cu expresia, care nu mai moare de pe buzele tale: „Uite, măi fraţilor, unde am ajuns eu, la umbră de codru verde, la Cojuşna, dar voi aţi rămas în locul cela împuţit, căruia îi zice „Beleu”, adică belea mare pe capul vostru”. Dacă mergi pe drumul acesta şi te gândeşti, că nu ai „alt Dumnezeu decât pe sine însuţi” să ştii de la noi, aceşti umiliţi, adică cei care nu suntem în adunătura voastră, dar suntem în FDRM, că de la voi nu numai că nu miroase bine, dar pute rău de tot, a stârv. Dragă nepoate! Că bătrâneşte se mai spune şi aşa. Aş vrea să te mai întreb: tu eşti din neamul nostru românesc ori eşti de altă viţă? Cuvântul brat vine din limba rusă şi are înţeles de frate mai mare, adică cel de la Moscova şi dacă nu eşti legat cu satana, spune ce-aţi păţit de te-ai făcut aşa de războinic cu oamenii nevinovaţi? Cu stimă, Tudor LUPAN, comuna Alexanderfeld, raionul Cahul P.S. Ce să-i faci, dă, mai greşim şi noi, bătrânii... Dar, uite, nişte tineri jigăriţi, zişi patrioţi ca alde Ilie Bratu, Vasile Stati, Octavian Catană, Mihai Conţiu şi alţii s-au înmulţit ca ciupercile după ploaie în Republica Moldova şi nu ne dau pace să trăim. Oare vom scăpa cândva de aşa o râie?, vorba lui Alexandru Lăpuşneanul. T.L. Mişei îndoctrinaţi A venit cu adevărat vremea ticăloşilor şi a cozilor de topor. În jilţurile guvernamentale tronează mediocritatea arogantă şi agresivă. Lingăii şi trădătorii de neam se hrănesc din treuca guvernării. Aceşti „statalişti de pe Bâc”, „analişti de moment”, profitând de cei 30 de arginţi, urăsc sărmanul popor al Basarabiei chinuite. În scriiturile lor zilnice, publicate în aşa-numitul „cotidian naţional independent” (dar, de fapt, o gazetă neocomunistă) „Moldova suverană”, chifteşte minciuna, făţărnicia şi ura patologică faţă de oamenii cinstiţi, patrioţi cu adevărat şi personalităţi cu verticalitate – oameni dârzi şi curajoşi: Dumitru Matcovschi, Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Constantin Tănase, Val Butnaru, Gheorghe Budeanu, Alina Anghel, Petru Soltan şi mulţi-mulţi alţii, sute şi mii de membri şi simpatizanţi ai Forului Democrat al Românilor din Moldova. Şi nu e de mirare. Aceşti neobrăzaţi şi vânduţi continuă „să perfecţioneze şi să lustruiască concepţia putredă a moldovenismului primitiv, fabricată de experţii-renegaţi Stati şi compania. Toate aceste „personalităţi marcante”, care sub pseudonime (alde Octavian Catană, Nelu Aluneanu) care „ca martor ocular incurabil „Mihai Conţiu sau, mai exact, un „aventurier-vântură-lume”, care „ca analişti” ai presei independente în opurile lor defăimează cinstea şi durerea întregului popor oprimat, sărăcit şi îndobitocit de clanul comuniştilor şi părtaşilor lor. Acestora li se adaugă şi Ilie Bratu, care luptă împotriva unioniştilor. Cine mai poate atenua ceva din ura lui orientată contra Forului nostru Democrat, care-şi ia avânt şi care a devenit o realitate?... O lume întreagă îl ştie şi pe V. Stati alimentat de guvernările antinaţionale, în special de cea agro-comunistă, dar şi de cea actuală „creştino-comunistă”. Lui i se alătură acest Mihai Conţiu, care încearcă să întunece minţile oamenilor. El, becisnicul, încearcă să defăimeze personalităţile noastre de vază, să-i ponegrească pe toţi cei care s-au încadrat, în anul 1989, în Mişcarea de Eliberare Naţională, în lupta sfântă contra totalitarismului sovietic şi a ocupanţilor de la Răsărit, pe care îi numeşte profitori, jinduitori de pensii de la Statul Român. El încearcă să minciunească cititorii că R. Moldova este o ţară populată de mai multe etnii, dar şi de etnici români când, de fapt, noi, băştinaşii, românii basarabeni, constituim 80 la sută din populaţie. Or, Basarabia a fost, este şi va fi pământul nostru românesc strămoşesc în vecii vecilor. Să-i spunem acestui ciulin aventurier, acestui vântură-lume: Nu scuipa în fântâna din care bei, caută-ţi de drum, măi Vântură-Lume! Atât... sau... şi punctum! Lumea noastră nu vă crede. Dacă sunteţi atât de vigilenţi, de ce nu luaţi aminte la ceea ce se întâmplă zilnic în ţărişoara noastră?! Cum poate fi tratată comportarea unui şef de stat, care, pe data de 15 ianuarie 2007, depune flori la bustul lui Mihai Eminescu, iar pe data de 22 ianuarie 2007 depune flori la bustul lui V.I.Lenin? Spuneţi-mi voi, nelegiuiţilor, această acţiune este normală? Nu demult, V. Voronin a subliniat că „suntem succesorii frontierei Uniunii Sovietice” şi nu trebuie să schimbăm nimic. Dar noi, basarabenii, nu recunoaştem Pactul Molotov-Ribbentrop şi deci România n-are nici un motiv serios să încheie cu Voronin un „Tratat” de recunoaştere a frontierelor stabilite de Hitler şi Stalin (vezi „L.A.”, nr. 5 din 10.02.07). Acelaşi genocid faţă de moldoveni are loc şi-n Basarabia, şi-n Transnistria. De ce nu strigaţi, de ce nu protestaţi? Ştiţi prea bine că-i vinovată guvernarea actuală, iar voi, cei plătiţi, sunteţi puşi ca să loviţi mişeleşte în oamenii cinstiţi, dârji şi curajoşi, care spun lucrurilor pe nume. Prin acţiunile voastre „publicistice” voi loviţi în sutele şi miile de oameni de bună-credinţă, simpatizanţi şi membri ai FDRM. Dar Forul creşte şi voi, mişeilor îndoctrinaţi, nu veţi opri acest val! Nu sunteţi în stare să stăviliţi entuziasmul şi pornirea unui popor spre liberate şi adevăr! Păzea afurisiţilor! Dorian STÂNGACIU, medic Grai străbun Frumoasă-i vatra ta, părinte, Un grai străbun din nou trezit Prin murmur dulce de cuvinte Învie Christ cel răstignit. Se-nalţă ruga de pe cruce, Străbunul grai sub patrafir, Lumina spre lumină duce, Cuvântul e stropit cu mir. Râvnit cuvântul ce revarsă Lumina soarelui etern În floarea dragostei aleasă, În limba graiului matern. Hramul limbii adus în cântec, Tril de păsări, plâns de nai, Miezul zilei prin descântec Cu miresme de floare de mai. Ş-atunci când la unii farisei Suspinul le miroase-a mucegai La vatra ta, părinte Alexei, Şi pietrele prind, Doamne, grai. Prin izvorul dulce-al limbii Printr-un mugure de soare, Precum grăuntele luminii Între picuri de lumnare. Timpul a sosit, părinte, Ţara spre lumină s-a trezit Un murmur dulce de cuvinte Învie Christ cel răstignit. Tudor BĂTRÂNAC, Căuşeni, membru al F.D.R.M. Şansa de a fi împreună Ader la Forul Românesc al Basarabiei cu multă plăcere. Am aflat din presă că Rusia ajută deschis Transnistria. Rusia să-şi caute de problemele ei, pe care le are destule. Politica ei de susţinere a unei anchete separatiste nu e în context cu deciziile ONU, OSCE, care i-au recomandat nu o dată să-şi retragă trupele din Transnistria. România va face totul ca Republica Moldova să se integreze Uniunii Europene. Cred că şi cetăţenii de dincolo de Nistru vor dori să trăiască mai bine, şi vor opta şi dânşii pentru Europa. Viitorul ne oferă şansa de a fi împreună. Nicolae V. PARŞĂ, com. Radovanţu, judeţul Călăraşi, România A uita e un păcat Sunt o fostă învăţătoare la clasele primare din satul Voroteţ, raionul Orhei, din anii 1945-’46-’47. Toată viaţa ascultam pe ascuns „Europa liberă”, speram că odată şi odată vom scăpa de ruşi, în ultimul timp ascultam „Antena C” ce-mi insufla speranţă că poate voi vedea şi eu Ziua Reunirii, dar păgânii de la conducere ne-au răpit-o. Am rămas să aştept ziua de vineri, că atunci poştaşul îmi aduce ziarul „Literatura şi arta”, singura rază de lumină în viaţa mea, speranţa ce ne-o promite Forul Democrat al Românilor din Moldova. Mai funcţiona postul de radio „Antena C” şi am auzit la radio un comunist vorbind că foametea din anii ’46-’47 s-a datorat calamităţilor naturale. Minte ca toţi comuniştii. La 29 decembrie am deschis aparatul de radio să ascult la postul „Moldova-1” cum va fi timpul, că altceva nu ai ce asculta, dar tocmai vorbea, se vede, un „mare istoric” despre istoria integrată, spunând că armata cotropitorilor români au năvălit asupra Basarabiei ,ca paravan, folosind Sfatul Ţării. E necesară o carte-document ca să rămână pentru generaţiile viitoare în care să se spună ce au făcut „cotropitorii români” în Basarabia şi ce au făcut „eliberatorii ruşi”. Cu părere de rău, martorii oculari au rămas tare puţini. Am fost patru învăţători, am rămas numai eu. Ar fi un mare păcat să rămână ascunse acele grozăvii comuniste, când în 1947 oamenii ajunseseră să se mănânce unii pe alţii. Ca ieri o fetiţă fusese la şcoală şi a doua zi mama ei a găsit-o în ceaun fiartă. Câte întâmplări de neînchipuit au avut loc în aceşti doi ani de chin şi foamete în viaţa copiilor şi a oamenilor maturi din sat?! Dar, cu părere de rău, totul se dă uitării. Acest sat a fost supus unei represiuni de nedescris în privinţa achitării normei de stat. Erau efectuate controale peste controale, venea până şi procurorul raional, chiar şi şcoala a fost supusă percheziţiei de către procuror, eu personal fiind victima unui asemenea control. Am stat de vorbă cu oameni din satul Voroteţ. Pentru unii dintre ei foametea groaznică din acei ani a devenit un vis urât. Dar, repet, totul se uită şi nu e bine. Am constatat că eu sunt unicul martor şi, dacă mă duc şi eu, nimeni nu va mai şti ce au făcut „eliberatorii” ruşi în satul Voroteţ, cât şi în întreaga Basarabie. Actualmente locuiesc în satul Chiperceni, raionul Orhei. V-am scris pentru teama că mâine-poimâine nu voi mai fi şi umbra uitării va acoperi moartea şi chinurile copiilor acelor vremuri, iar minciuna comunistă va triumfa în continuare. Cu nespus respect, Vera Stratulat, s. Chiperceni, r-nul Orhei Uniunea Europeană ne aşteaptă! Sunt un dansator dintr-un grup de dansatori din Ialoveni, ceea ce mi-a oferit şansa să văd România şi să comunic cu cetăţeni români. Aş vrea ca şi R.M. să fie tot atât de curată ca ţara vecină, şi să nu existe gropi ca pe toate şoselele Moldovei. Românii cred că ne vor primi cu bucurie în familia lor. Uniunea Europeană ne aşteaptă! Igor SĂNDUŢĂ, jud. Chişinău, or. Ialoveni Ne dorim în rând cu lumea Tot mai mulţi concetăţeni de-ai noştri se pronunţă mai activ pentru integrarea ţării în structurile Uniunii Europene. Şi nu întâmplător. De UE sunt legate speranţele tuturor concetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de etnie. Ne dorim şi noi în rând cu lumea. Aderăm la FDRM. Lucia CUŢUPEEV, de naţionalitate românc ă, Valeri CUŢUPEEV, de naţionalitate rus, or. Chişinău, 7 ianuarie 29007 Demnitate Dacă noi vorbim o limbă, Ce copiii ne-o preiau! De ce ne cotropesc străinii Sau ei patrie nu au?! Toţi românii de pe glob Au un port şi un botez, Şi au scrisul latinesc – Una-i limba ce-o vorbesc. Din Ardeal, de la Hotin, Din Bârlad şi din Ploieşti, Tot o muzică se cântă, Cântul Limbii Româneşti. Punem punct, compatrioţi! Ne unim românii toţi, Facem sfat, şi-o temelie, Punem la hotară porţi. Punem ghindă de stejari, Punem bravi voinici străjeri, Să vegheze Ţara-Mamă Mare – mâine, ca şi ieri. Ca cerere către FDRM, Dumitru MUNTEANU, s. Temeleuţi, Călăraşi Ne alăturăm... Am citit cu o satisfacţie deosebită mesajul locuitorilor raionului Floreşti care aderă la Forul Democrat al Românilor Basarabeni şi susţin Cererea de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană înaintată de FDRM. Rugăm să alăturaţi acelor liste şi numele noastre: Valentina ISTRATUC Vasile ISTRATUC Grigore RUSU Elena RUSU Mariana TIMERCAN Mihail TIMERCAN Serghei ISTRATUC Tamara ISTRATUC Elisaveta PAVLIUC Gheorghe MUNTEANU Varvara MUNTEANU Nicolae ANDRIEŞ Tamara ANDRIEŞ, s. Napadova, Floreşti
 
 
Adaugă comentariu (1)
//1
unul din for 1 Octombrie 2007   
domnilor mascarici, nesimiti si cum vreti. cum de indrazniti sa vorbiti asa de domnul Bratu? ce legautra are stati cu bratu? ce nu va place numele lui? oameni, daca va simtiti cu musca pe caciula, taceti dracului din gura. luava-r naibe pe toti de crestini-cretini, indoctrinati si patroti... miseilor...
 
Nume:
Comentariu:
Vizitatori: 2019100
sus

© 2018 Literatura şi Arta.
Toate Drepturile Rezervate.

Tel. +373 22 21 02 12
Fax +373 22 23 82 17
Email: literaturasiarta_md@yahoo.com

Prima | Ziarul | Patrimoniul cultural | Forul Democrat al Românilor | Contacte | Ultimul număr îl găsiţi aici!
Creat de BRAND.MD