Prima   Contact   Harta  
Prima
  Ziarul
  Patrimoniul cultural
  Forul Democrat al Românilor
  Contacte
  Ultimul număr îl găsiţi aici!
Agenda culturală
vezi mai mult
Chestionar
Cit de des accesati situl nostru?
Vezi arhiva
     
 
Prima Forul Democrat al Românilor

Forul Democrat al Românilor
Cetăţi
Inapoi
 
   
Dovada unei credinţe |  Versiune tipar
„Oamenii cred cu plăcere ceea ce ei doresc” Iulius Caesar Cu alte cuvinte, pe om credinţa îl ţine. Credinţa în Atotputernicul Dumnezeu. Prin El au fost făcute toate lucrurile; şi „nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor”, cuvântă „Evanghelia după Ioan”. În Stăpânul lumii şi al nostru Tată ceresc omul îşi pune toată nădejdea, se întăreşte sufleteşte, capătă încredere în făptuirea unui lucru, în raţiunea unui gând, a unei idei divine. Nimic nu-i mai sfânt pe lume decât credinţa ce-o poartă omul în suflet din străbuni. Fără de credinţă în cele sfinte, omul nu e Om. E o simplă fiinţă trecătoare prin viaţă. Fără un rost anume, fără un scop în viaţă, omul nu poate face umbră pământului. E chemarea sacră a venirii sale pe lume. A prezenţii sale în timp şi spaţiu de-o veşnicie. Cine nu s-a pătruns de acest adevăr – al menirii sale în societate ca fiinţă umană – este o făptură rătăcită, „fără suflet, fără cuget” (Eminescu). Astfel, coborând în realitatea de toate zilele, avem ferma convingere că rostul mare al credinţei omului pe pământ îşi are rădăcinile adânc înfipte în viaţa de-a pururea materială, aflată în perpetuă transformare; în eterna năzuinţă înspre mai bine şi o totală armonie spirituală între oameni; în triumful sfintei trinităţi: a Adevărului, Dreptăţii şi Libertăţii. Credinţa este dovada unui optimism deplin, plăsmuit prin raţiune din experienţa de viaţă, din cele trăite şi văzute aievea. Aşa precum „Ideile căpătate pe calea credinţei, zice cunoscutul filosof român Vasile Conta, derivă tot din experienţă, deşi poate nu avem conştiinţă de aceasta...”. În acest context este bine cunoscută forţa magică a Cuvântului. Rolul lui profetic în lume. Cuvântul este întruparea credinţei, a convingerii, a devotamentului şi statorniciei, a cinstei şi onoarei. Căci la început a fost Cuvântul. „Şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu”. Iar Iisus fiul a zis: „Duhul este acela care dă viaţă; carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă” (Evanghelia). De aici şi gândul că orice minune dumnezeiască nu poate deveni reală şi practică decât atunci când se realizează o minune morală, o recunoaştere a interdependenţei dintre oameni şi naţiune, dintre credinţă şi realitatea faptului împlinit, dintre dorinţă şi făurirea unui ideal măreţ. Or, unul din simbolurile credinţei întru săvârşirea acestor bunuri spirituale, întru mântuirea noastră sufletească, este în mod cert Forul Democrat al Românilor din Moldova. Această formaţiune mesianică ce a ajuns azi pentru masele populare profesiune de credinţă; vast program de instruire şi educaţie patriotică, de cultivare a principiilor şi convingerilor morale şi politice. Cele spuse pot fi lesne dovedite prin pilde concrete. Prin mulţimea de mesaje de aderare a cetăţenilor la actuala mişcare democratică (vezi „Literatura şi arta”, număr de număr, de la data istorică a constituirii F.D.R.M. – 17 aprilie 2005 – şi până la ziua de azi): „Fără Patrie nu eşti om, eşti nimic; şi fără credinţă eşti animal, declară categoric Efim Zemcic din Chişinău. Forul Democrat nu-i partid, e Ţara însăşi, iar Ţara este înregistrată de Dumnezeu... ”. Sau: „Cred că scopul pe care şi l-a propus Forul Democrat al Românilor din Moldova, susţinut astăzi de atâta lume bună, poate fi atins doar dacă vom crede cu toţii în puterea Tatălui nostru Ceresc. Numai cu Dumnezeu în suflet vom putea obţine ceea la ce aspirăm şi vom putea ajunge acolo unde vrem să ajungem” (Mihai Voloh). Forul este o mişcare populară ce s-a născut din căldura unei idei, a unei strategii de reală perspectivă, dintr-o cugetare colectivă ce a ajuns să fie o acţiune de masă. Formaţiunea seamănă sâmburile adevărului, propovăduieşte caritatea creştină şi osândeşte comunismul ca purtător al satanismului şi fariseismului în lume. Oamenii de bună-credinţă condamnă acest rău social. Intelectualitatea s-a pătruns adânc de acest adevăr şi a făcut din ideile Forului o credinţă, o religie antrenantă. O atestă numărul impunător de semnatari: oameni de ştiinţă şi artă, profesori universitari şi şcolari, medici, ingineri, studenţi, liceeni etc. Sunt tot nume unul ca unul, ce-au făcut legământ de credinţă cu Forul, răspândind în mase programul său de acţiune. Iată un exemplu concludent : „Pentru mine, ne mărturiseşte profesorul şcolar din Pârliţa, Ion Frecăuţeanu în mesajul său „Acum ori niciodată” „...crearea F.D.R..M. înseamnă acea lumină lină în bezna ce s-a statornicit pe meleagul nostru... Forul e unica noastră şansă de afirmare acasă şi în lume... ”. Studiind amănunţit conţinutul scrisorilor de aderare la For, constat cu satisfacţie marea strădanie a oamenilor de a face din ideile ce se conţin în Statutul şi Programul formaţiunii o forţă viabilă de convingere şi înţelegere de către cei mulţi; care să ajungă până în stratul de mijloc al societăţii. E o misiune grea, şi de lungă durată. Pentru că cetăţeanul de rând are nevoie de timp şi credibilitate în ceea ce acceptă. Cetăţeanul necăjit vrea să simtă cât mai repede binefacerile schimbării, rezultatul celor promise. Vorba lui Imre Madach, poet şi publicist notoriu ungar: „E lesne să te sprijini pe credinţă. Frumos, dar greu e să stai pe picioarele tale”. Mărturiile aderenţilor la For vorbesc de la sine: Am cunoscut atâtea decepţii în ultimul timp. Dar localitatea noastră a votat la toate alegerile pentru forţele democratice, reformatoare. Aşteptăm un nou val al mişcării de Eliberare Naţională prin apariţia Forului Democrat al Românilor din Moldova. E necesară o consolidare a forţelor democratice, a adevăraţilor patrioţi, capabili să atragă populaţia demoralizată...” (Ion Bejenaru, în total 22 de locuitori ai comunei Crişcăuţi, Donduşeni); „Localitatea noastră, de la mic la mare, aderă la F.D.R.M. cu credinţa că numai fiind mulţi şi uniţi Dumnezeu ne va dărui şansa pe care o merităm” (Cociulia, 80 de semnatari); „Eu şi părinţii mei, şi rudele mele aderăm la For şi declarăm că vom face tot ce ne stă în putere la locul nostru de trai pentru izbânda idealurilor naţionale” (Maria Boldişor şi alţi 21 de aderenţi din ţinutul Orheiului). Şi încă o pildă grăitoare, de adevărat patriotism naţional: „Consideraţi-mă pe mine şi întreaga mea familie membri activi ai F.D.R.M. Zic activi, fiindcă eu unul, oriunde mă voi afla, voi fi mesagerul Forului” (Petru Ciobanu, fost pedagog, Chişinău, actualmente constructor în Barcelona, Spania). Renaşterea naţională este scopul suprem al Programului de activitate al Forului Democrat, ţinta principală întru instruirea şi educaţia maselor în spiritul patriotismului unitar, al convingerii ferme a poporului întru realizarea la momentul potrivit a idealului său integral. Numai atunci când ideea naţională va ajunge în psihicul oamenilor o virtute, iar comunismul o oroare, numai atunci vom putea vorbi de un câştig de cauză total. Dovadă sunt următoarele declaraţii ale cetăţenilor: „E timpul să curăţim R. Moldova de bolşevism, de partidul satanic PCRM. Să intrăm în Europa, dar liberi de comunismul criminal!” (Vladimir Gârba, or. Floreşti); „Rugăm să fim primiţi în F.D.R.M. ca să putem demonstra că suntem români, precum români au fost părinţii şi buneii noştri” (Dumitru, Anatolie, Eufrosinia, Svetlana şi Petru Munteanu, s. Temeleuţi, Călăraşi). „Suntem obligaţi cetăţeneşte şi moral să susţinem Mişcarea de Renaştere Naţională”, confirmă Elena şi Ludmila Apetri. Considerăm că anume prin activitatea de renaştere naţională se va putea ajunge la o viaţă normală, la un trai decent. Măcar pentru copiii noştri”; „Sperăm ca Forul să ne unească pe toţi acei ce avem un cuget, o simţire şi un ideal... ”, menţionează Dumitru Ţâra împreună cu alţi 40 de aderenţi, Orhei; „Punem mari speranţe în F.D.R.M., constată Ion şi Cristina Mogâldea din Chişinău, şi vrem să credem că această formaţiune va fi unica şi esenţiala forţă care va contribui la reîntregirea neamului românesc. Să ne pregătim pentru următoarele alegeri parlamentare... ”; „Credem că această formaţiune va deveni puternică, îşi manifestă dorinţa fierbinte profesorii Galina şi Gheorghe Chicu, Criuleni. Cu mari perspective la conducerea ţării noastre, Moldova”; „Ca să ne putem bucura astfel de cele sfinte – Patrie, Limbă, Istorie Naţională” (Vasile, Lidia, Florina şi Cristina Breazu, Loredana Ursu şi Ştefania-Emanuela Suveică, Chişinău); „Ca să ne integrăm în Uniunea Europeană alături de Patria-Mamă România” (Gheorghe Scutaru (s.Mihăileni) şi Ion Crăsnăşeanu (Chişinău). Pentru a aduce însă la îndeplinire aceste deziderate majore este necesar ca F.D.R.M. „să devină o mişcare civică a întregului neam” (Familia Rusu, Chişinău); „menită să strălumineze destinul nostru”; „să folosim din plin această ultimă şansă pusă la dispoziţia voinţei maselor”. Să pună factorul constituţional în slujba poporului, adăugăm noi, înlăturând astfel de la putere partidul totalitar comunist, lipsit de orice popularitate şi credibilitate, fiind în vădit dezacord cu năzuinţele istorice ale poporului şi să instaureze în mod inevitabil pe cale parlamentară o guvernare de uniune naţională. Să luăm aminte: alegerile locale bat la uşă, iar cele parlamentare sunt pe drum. Să obţinem cu orice preţ schimbarea la faţă a Basarabiei. Tărăgănarea lucrurilor poate fi fatală. - Dumnezeu e cu noi! Speranţa va învinge! Exclamă public mulţimea. Am credinţă că aşa va fi. Căci „Speranţa este bunul cel mai comun”, zice Plutarh. Ea moare ultima... Sergiu NUCĂ
 
 
Adaugă comentariu (2)
//1
Dan Roman 27 Martie 2008   
Se spune ca, la facerea lumii, Dumnezeu, pentru a-i ajuta pe oameni sa prospere, a hotarit sa dea fiecaruia cite doua virtuti. Si asa fu: - pe elvetieni i-a facut ordonati si respectuosi fata de legi - pe englezi - perseverenti si studiosi - pe japonezi - muncitori si rabdatori - pe francezi - culti si rafinati - pe spanioli - veseli si ospitalieri Cind ajunse la moldoveni,se intoarse catre ingerul care scria si-i zise: 'Moldovenii vor fi inteligenti, cinstiti si Kommunisti' Cind termina facerea lumii, ingerul ii atrase atentia: 'Doamne,ai dat tuturor popoarelor cite doua virtuti, iar moldovenilorr trei; in acest fel ii vor depasi si exploata pe toti ceilalti'... 'Aoleu, asa e! Ai dreptate! ' Da, dar virtutile dumnezeiesti o data acordate, nuse pot lua inapoi; asa ca, 'Fie, Moldoveniii sa aiba trei virtuti! Doar ca nimeni nu va putea avea mai mult de doua in acelasi timp!' Si astfel iata ce s-a intimplat: Moldoveanul care e Kommunist si cinstit, nu poate fi inteligent. Cel care e inteligent si Kommunst, nu poate fi cinstit. Iar cel care e inteligent si cinstit nu poate fi Kommunst.
//2
Dan Roman 27 Martie 2008   
Se spune ca, la facerea lumii, Dumnezeu, pentru a-i ajuta pe oameni sa prospere, a hotarit sa dea fiecaruia cite doua virtuti. Si asa fu: - pe elvetieni i-a facut ordonati si respectuosi fata de legi - pe englezi - perseverenti si studiosi - pe japonezi - muncitori si rabdatori - pe francezi - culti si rafinati - pe spanioli - veseli si ospitalieri Cind ajunse la moldoveni,se intoarse catre ingerul care scria si-i zise: 'Moldovenii vor fi inteligenti, cinstiti si Kommunisti' Cind termina facerea lumii, ingerul ii atrase atentia: 'Doamne,ai dat tuturor popoarelor cite doua virtuti, iar moldovenilorr trei; in acest fel ii vor depasi si exploata pe toti ceilalti'... 'Aoleu, asa e! Ai dreptate! ' Da, dar virtutile dumnezeiesti o data acordate, nuse pot lua inapoi; asa ca, 'Fie, Moldoveniii sa aiba trei virtuti! Doar ca nimeni nu va putea avea mai mult de doua in acelasi timp!' Si astfel iata ce s-a intimplat: Moldoveanul care e Kommunist si cinstit, nu poate fi inteligent. Cel care e inteligent si Kommunst, nu poate fi cinstit. Iar cel care e inteligent si cinstit nu poate fi Kommunst.
 
Nume:
Comentariu:
Vizitatori: 2019098
sus

© 2018 Literatura şi Arta.
Toate Drepturile Rezervate.

Tel. +373 22 21 02 12
Fax +373 22 23 82 17
Email: literaturasiarta_md@yahoo.com

Prima | Ziarul | Patrimoniul cultural | Forul Democrat al Românilor | Contacte | Ultimul număr îl găsiţi aici!
Creat de BRAND.MD